Links

BDS

BDS, ofwel ‘Boycot, Divestment, Sanctions’, is een wereldwijde campagne, op initiatief van de Palestijnse ‘Civil Society’. Deze campagne wordt gezien als middel om Israël onder druk te zetten om de rechten van de Palestijnen te respecteren en het internationaal recht na te leven.

In Nederland waren de acties in eerste instantie gericht op Albert Heijn, omdat deze marktleider veel zogenaamd Israëlische producten verkoopt, die in werkelijkheid uit de bezette gebieden komen. Dit is in strijd met door Nederland ondertekende verdragen en dus illegaal. Ook worden op deze manier tienduizenden euro’s aan belastingen ontdoken. Inmiddels is dit denken in de EU doorgedrongen en worden maatregelen genomen. Het is afwachten in hoeverre dit het probleem van schenden van internationaal recht bemoeilijkt, maar het is een eerste stap in de goede richting.

Maar BDS is meer: het behelst ook acties tegen vervoersbedrijven die verdienen aan de bezetting en bijvoorbeeld acties tegen Israëlische artiesten die in het kader van ‘Brand Israel’ de aandacht moeten afleiden van de voortdurende mensenrechten schendingen. Internationaal speerpunt momenteel is het beveiligingsbedrijf G4S. G4S beveiligt talloze universiteiten, gemeentes en bedrijven, terwijl het in door Israël bezet Palestijns gebied verantwoordelijk is voor de beveiliging van gevangenissen, checkpoints, nederzettingen en de Apartheidsmuur. G4S is hiermee medeplichtig aan de bezettings- en apartheidspolitiek van Israël.

docP over BDS
bdsmovement.net
BDS op Facebook


Vrouwen in het Zwart

Vrouwen in het Zwart is begonnen als vredesgroep van Israëlische en Palestijnse vrouwen, en is nu uitgegroeid tot een mondiale beweging die afdelingen heeft in meer dan 150 steden.

Ook Utrecht heeft haar Vrouwen in het Zwart-groep, die iedere laatste zaterdag van de maand haar wake houdt op de Stadhuisbrug. Door middel van deze wakes wil men de aandacht vestigen op de voortdurende schending van de rechten van de Palestijnen. Dagelijks worden bijvoorbeeld de Rechten van de Mens geschonden; hieronder vallen o.a het recht op terugkeer, het recht op gelijke behandeling en het recht op zelfbeschikking.

www.vrouweninhetzwart.nl
www.womeninblack.org
ViZ Utrecht op Facebook


Canaan Fair Trade

Richt zich op het produceren van biologische en fairtrade olijfolie en andere traditionele Palestijnse producten. Doel is een in economisch en sociale zin gezonde onderneming op te zetten. Neemt geen geld aan van ontwikkelingsorganisaties omdat men ervan overtuigd is dat het geld op deze manier vele malen efficiënter gebruikt wordt dan bij gesubsidieerde instellingen.

www.canaan.nl
Canaan Fairtrade op Facebook


Badjassen Brigade

De Badjassenbrigade bestaat uit een groep moreel bewuste vrouwen die de verkoop van Ahava producten in Nederland op ludieke wijze aan de kaak stellen. Ahava is een Israëlisch cosmeticabedrijf dat Dode Zee producten maakt in een illegale nederzetting in de Westbank, tegen alle internationale regels in. Middels de campagne “Gestolen Schoonheid – Mooi Niet!” wil de Badjassenbrigade het Nederlandse publiek hiervan bewust maken en de verkoop van deze producten in Nederland een halt toe roepen.

mooiniet.wordpress.com
Badjassenbrigade op Facebook


Dries van Agt/The Rights Forum

Oud premier van Nederland, die op vergevorderde leeftijd inzag welk onrecht de Palestijnen wordt aangedaan. Nu zeer actief voor de Palestijnse zaak. Richtte met een aantal vooraanstaande oud-politici The Rights Forum op, dat ijvert voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid.

www.driesvanagt.nl
www.rightsforum.org
The Rights Forum op Facebook


Nederlands Palestina Komitee

Opgericht in 1969. Steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd in het internationaal recht, waaronder het zelfbeschikkingsrecht, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en het recht op schadevergoeding. Als eerste stap op weg naar een rechtvaardige vrede ziet men de beëindiging van de Israëlische bezetting van alle gestolen Palestijns grondgebied. Dit vanuit de visie dat duurzame vrede slechts mogelijk is als alle huidige bewoners van Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Strook van Gaza, alsmede de Palestijnse vluchtelingen over gelijke rechten beschikken.

Website Nederlands Palestina Komitee
NPK op Facebook


ProPal

Verkoopt traditionele Palestijnse Producten. De meeste daarvan zijn geproduceerd door Canaan Fair Trade in Jenin gelegen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Opbrengst komt geheel ten goede aan stichting Talliq.

www.mijnwebwinkel.nl/winkel/propal
Propal op Facebook


Stichting Talliq

Deze stichting steunt projecten voor Palestijnse kinderen die ernstig lijden onder de Israëlische bezetting van hun land. Soms worden ze in Israël maandenlang in de gevangenis gezet, bijvoorbeeld op beschuldiging van het gooien van stenen naar de apartheidsmuur.

www.talliq.nl
Talliq op Facebook


Werkgroep Keerpunt

Deze werkgroep richt zich vooral op christenen, kerkelijke en kerkelijk verbonden organisaties. Zoveel mogelijk informeren en hen te vragen hun basiswaarden ook concreet in hun handelen tot uitdrukking te brengen is een heel belangrijke doelstelling.
De werkgroep wil vooral de stem van Palestijnen laten horen en brengt ongeveer 1 maal per veertien dagen een Nieuwsbrief uit met verwijzingen naar relevante artikelen.
De werkgroep pleit voor het naleven van het internationaal recht, en staat daarom achter de oproep tot BDS.

Aanmelding voor de Keerpunt Nieuwsbrief bij secretariaat@werkgroepkeerpunt.nl

www.werkgroepkeerpunt.nl


Olijfbomen Campagne

“Houd hoop levend – Plant een olijfboom!” is een internationale actie van de YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina om door middel van het planten van olijfbomen samen met Palestijnse boeren de hoop op een goede toekomst levend te houden. In Nederland wordt deze actie ondersteund door Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en de nationale YMCA en YWCA. Via www.planteenolijfboom.nl kunt u een olijfboom sponsoren of aan iemand cadeau doen.

Het planten van olijfbomen is een vorm van geweldloos verzet tegen de landconfiscaties van Palestijnse landbouwgrond en een teken van solidariteit met de Palestijnse boeren.

www.planteenolijfboom.nl
Olijfbomen Campagne op Facebook

Comments are closed.