Utrecht4Palestine wenst u fijne feestdagen!

U4P wenst u een fijne kerst en een rechtvaardig nieuwjaar!

Utrecht for Palestine wenst iedereen vreedzame kerstdagen en een goed uiteinde. We hopen u te ontmoeten in het nieuwe jaar! Blijf regelmatig onze agenda checken, of zoek ons op op Facebook onder Utrecht4Palestine.

Hebt u het goede voornemen actief te worden in het nieuwe jaar? Meldt u dan aan via ons mailadres info@u4p.nl!


This entry was posted in Midden Oosten, U4P, Utrecht 4 Palestina, Utrecht 4 Palestine, Utrecht for Palestina, Utrecht for Palestine. Bookmark the permalink.

Comments are closed.