Zaterdag 26 mei: Vrouwen in het Zwart

Zaterdag 26 mei: Vrouwen in het Zwart

De volgende wake van Vrouwen in het Zwart op de Stadhuisbrug is zaterdag 28 april 2012. Helaas is het nog steeds nodig mensen te doordringen van de situatie in Israël en de Bezette Gebieden. Kom helpen, discussiëren of geef steun door je handtekening te zetten voor het burgerinitiatief ‘Sloop de Muur‘!

Het verzamelen van handtekeningen voor Burgerinitiatief Sloop de Muur gaat van een leien dakje. Landelijk zijn er veel mensen die zich, naast ons, inspannen voldoende handtekeningen (40.000) in te zamelen. Het doel is bijna bereikt!

Stadhuisbrug, Utrecht
Van 13.00 – 14.00 uur


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.