Bijeenkomst Palestina en Nederlandse politiek

Bijeenkomst over Palestina en de Nederlandse Politiek

Op dinsdagavond 30 november organiseren Utrecht voor Palestina (U4P) en de SP in het Louis Hartlooper Complex een openbare bijeenkomst over Palestina en de Nederlandse Politiek. De buitenlandwoordvoerder van de SP in de Tweede Kamer Harry van Bommel leidt de avond in. Deelnemers aan U4P, die net terug zijn uit Palestina, zullen een beeld geven van de situatie daar. En er zal gesproken worden over komende activiteiten in Utrecht en over plaatselijke en landelijke acties om vanuit Nederland de situatie te helpen verbeteren.

De bijeenkomst vindt plaats ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met de Palestijnen. 63 jaar geleden stemde de algemene vergadering van de Verenigde Naties over resolutie 181, de resolutie waarbij Palestina werd opgespitst in een Joodse en een Arabische staat.

Sindsdien heeft Israël zich ontwikkeld tot een gewelddadige, door het Westen gesteunde militaire mogendheid en zijn de Palestijnen teruggedrongen in kleine, door Israël gecontroleerde gebieden. Israël heeft Palestina van de kaart geveegd en de rechten van de Palestijnen worden dagelijks met voeten getreden.
Nederland en de EU hebben dit laten gebeuren. In de regeringsverklaring van het kabinet Rutte staat dat ‘Nederland verder wil investeren in de band met de staat Israël’. Dit is het enige in de regeringsverklaring genoemde land en daarmee een speerpunt van het regeringsbeleid. De PVV ziet helemaal geen plaats voor een Palestijnse staat.

Veel Nederlanders hebben ernstige bezwaren tegen dit beleid. Internationaal groeit het verzet.
Utrecht voor Palestina (U4P) is begin dit jaar opgericht als plaatselijk platform voor mensen en groeperingen die hiertegen protesteren.
 
Datum:   dinsdag 30 november 2010.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Plaats:    Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht
 
De toegang is gratis.
 

This entry was posted in Bijeenkomst, Lezingen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.